Strategie

 Nastavení komplexní strategie je základem úspěchu. Naším záměrem není vytvořit komunikační mix, který sice dobře vypadá, ale není efektivní. Provedeme detailní analýzu vašeho businessu, vyjasníme si Vaše cíle a vytvoříme dokonale fungující plán, který vám přinese opravdový výsledek. 

Media relations

Mnoho lidí pohybujících se v PR branži zaměňuje Media relations za celý obor. Nicméně, dokonalá znalost mediálního prostředí a osobní vazby na novináře tvoří nedílnou součást úspěšné komunikace. Díky našim vztahům s novináři zajistíme, aby byl váš hlas slyšet. 

Korporátní komunikace

S královnou komunikačního mistrovství jsme svoji již osm let. A manželství je to nadmíru spokojené. Zajistíme plnokrevnou komunikaci vaší společnosti a zvýšíme vaši reputaci mezi veřejností, zájmovými skupinami i obchodními partnery. 

Interní komunikace

Byť to tak řada společností nevnímá, komunikace dovnitř firmy je pro její úspěch stejně důležitá jako komunikace navenek. Vztahy s a mezi zaměstnanci jsou esenciální pro jejich maximální zapojení ve prospěch cílů firmy. Analyzujeme a navrhneme plán na zefektivnění interní komunikace, vytvoříme firemní tiskoviny a pomůžeme s vysvětlením ožehavých témat. 

Proč potřebujete PR?

Jednoduchá odpověď může znít – protože vám pomůže dosáhnout svých cílů. Až už je to zvýšení finančních zisků, loajality zaměstnanců nebo vylepšení image, cesta vždy vede skrz komunikaci. Organizace, které by vztahy s veřejností mohly využívat, se v zásadě dělí na dvě skupiny – ty, které už s PR úspěšně pracují, a ty, které nevědí, v čem konkrétně by jim mohlo pomoci.

Největším omylem řady společností je přesvědčení, že PR nepotřebují. Vždyť obchody jdou dobře, zaměstnanci nefluktuují a každý, kdo firmu zná, pro ni má jen slova chvály. Někteří dodávají, že investují do jiných forem marketingu a reklamy, což je dostatečné. Pravda je ovšem taková, že by mohlo být ještě mnohem lépe. Absence PR totiž rozvoj firmy zpomaluje. Proč? To nejlépe vystihuje příběh společností Seer Technologies a Relativity Technologies.

O nás
Společnost Seer Technologies dosáhla v 90. letech zisku 118 milionů dolarů, což bylo více než giganti Microsoft nebo Oracle. Firmu, i přes velké investice do marketingu, nikdo neznal. Výkonný viceprezident Vivek Wadhwa situaci popsal takto: „Nazvat daný stav frustrujícím je slabé slovo. Nešlo nám o ego, ale o důvěryhodnost a povědomí. Protože jsme nebyli známí, museli jsme bojovat o každé vodítko k zakázce. Při každém prodejním telefonátu jsme ztráceli spoustu cenného času vysvětlováním, co jsme za společnost, než jsme se začali bavit o našich produktech. Problémem bylo, že jsme nerozuměli vůbec nejsilnějšímu marketingovému nástroji ze všech – public relations.“ Wadhwa se poučil a při rozjezdu své společnosti Relativity Technologies v roce 1997 už situaci nepodcenil. Přestože firma vyráběla, dle jeho vlastních slov, nudný software, díky dobře cílenému PR byla Relativity Technologies vyhlášena časopisem Fortune jednou z 25 nejatraktivnějších firem světa. Wadhwa úspěch okomentoval slovy: „Většina článků, která se nás týkala, nebyla o našich produktech, ale o našich názorech. Bylo to naprosto v pořádku, protože důvěryhodnost, kterou budujete jako opinion leader, zaštiťuje vše ostatní, co děláte. Výsledkem bylo, že naše mailové schránky přetékaly dotazy potenciálních zákazníků a žadatelů o práci. Naši zaměstnanci prokazovali mnohem větší hrdost na firmu. Její hodnota stoupla dvanáctinásobně a my byli schopni získat miliony dolarů na rozvoj.“