Služby

Media relations

Media relations

Vztahy s médii jsou založeny na vzájemném přínosu. Klíčem je důvěryhodná komunikace se zajímavým obsahem.

Více

Korporátní komunikace

Korporátní komunikace

Profilace společnosti je hávem, kterým se prezentujete navenek

Více

Strategie a plánování

Strategie a plánování

Dobře nastavená strategie je prvním krokem na cestě k úspěchu

Více

Krizová komunikace

Krizová komunikace

Nejlepším možným výsledkem krizové komunikace je negativní zpráva, která nikdy nebyla publikována.

Více

Reputation management

Reputation management

S reputací společnosti a jejích tváří stojí a padá její hodnota. Ale lídrem v oblasti může být jen jeden.

Více

Digital PR

Digital PR

Kdo není na internetu, neexistuje

Více

Interní komunikace

Interní komunikace

Každá společnost je tak silná, jako její nejslabší článek

Více

Produktová komunikace

Produktová komunikace

Ať už je vaším produktem cokoli, zajistíme jeho skvělé přijetí.

Více

Co děláme epicky?

Naše práce pro klienty se obvykle sestává z více aktivit, které jsou na sebe navzájem navázány. Níže najdete některé z námi poskytovaných služeb. Jejich využití vždy závisí na poptávce a konkrétních potřebách klienta, pro něhož navrhujeme nejvhodnější sladění služeb.

Media relations

V českém mediálním prostředí jsme jako ryba ve vodě. Vyznáme se v mediální mapě a umíme ji používat. Máme dobré vztahy s konkrétními novináři a víme, jak je zaujmout. Žijeme ve vzájemné symbióze – doručujeme médiím zajímavé informace a novináři se na nás s důvěrou obracejí se žádostí o ně.

Obsahuje

 • Tiskové zprávy
 • Tiskové informace
 • Press kit
 • Exkluzivní články
 • Exkluzivní příležitosti
 • Tiskové konference
 • Mediální trénink
 • Individuální schůzky s novináři
 • Mediální monitoring
 • Mediální partnerství

Korporátní komunikace

Pozitivní profilace společnosti je skutečně naší doménou. Máme bohaté zkušenosti s komplexní komunikací velkých hráčů na poli právních služeb, aerolinií, průmyslu, neziskového sektoru a obchodu.

Obsahuje

 • Externí komunikace
 • CSR
 • Q&As
 • Profilace klíčových zástupců společnosti
 • Vztahy s partnery
 • Výroční zprávy
 • Newslettery
 • Propagační materiály a firemní tiskoviny
 • Hospodářské výsledky
 • Fúze a akvizice

Strategie a plánování

Strategie stojí na samém počátku cesty k úspěšné komunikaci. Čas věnovaný analýze společnosti a jejích potřeb vedoucí ke správnému nastavení efektivní strategie je tím vůbec nejdůležitějším. Tvoří nedílnou součást komunikace a není radno ji podceňovat.

Obsahuje

 • Průzkum trhu
 • SWOT analýza
 • Nastavení cílů a jejich formulace
 • Stanovení cílových skupin a klíčových médií
 • Komunikační audit

Krizová komunikace

Věřte nám, že aktivity na toto téma nás netěší o nic více než vás, jsou však součástí naší práce. Lidová poučka „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ neplatí pro žádnou součást public relations víc než pro krizovou komunikaci. Detailní analýza potenciálních problémů a příprava na ně je minimálně stejně důležitá, jako správná realizace okamžité reakce. Upozornění na budoucí rizika, sestavení vhodné odpovědi a její rychlá distribuce nebo nejlépe zamezení již připravené negativní publicitě je naším každodenním chlebem.

Obsahuje

 • Identifikace a sledování problémových témat
 • Manuál krizové komunikace
 • Early Warning
 • Nastavení komunikačních kanálů uvnitř firmy
 • Příprava a distribuce vyjádření

Reputation management

Stát se lídrem trhu je jedním z hlavních cílů každé ambiciózní společnosti. Většinu našich klientů vždy tvořily organizace, které buď na této pozici stály nebo k ní přinejmenším neměly daleko. Lídra trhu ovšem není lehké definovat. Znamená to mít největší obrat? Nejvíce klientů? Nebo snad nejkvalitnější produkt? Lídrem trhu je ten, kdo tak nejpřesvědčivěji působí. Vhodnými komunikačními nástroji vám pomůžeme tuto pozici zajistit nejen ve vašich hlavách, ale i v očích veřejnosti.

Obsahuje

 • Expertní profilace
 • Nezávislé výzkumy
 • Hodnocení trhu z více úhlů
 • Práce s daty
 • Organizace konferencí
 • Webové stránky

Digitální PR

Vzestup internetu a sociálních sítí výrazně pozměnil tvář tradičního PR. Prezentovat se online již dnes není inovativní a neotřelé, nýbrž naprosto nezbytné. Přesto i tato oblast skýtá dostatek možností, jak získat konkurenční výhodu. Neplatí to však absolutně. Než provozovat online komunikaci špatně či průměrně, je lepší nekomunikovat vůbec. My jsme tu od toho, abyste se průměrné online komunikace vyvarovali.

Obsahuje

 • Správa účtů na sociálních sítích
 • Zapojení a interakce s komunitou
 • Vytvoření a správa blogů
 • Vytvoření či redesign webových stránek
 • Online marketing
 • Krizová komunikace

Interní komunikace

Vize, mise a hodnoty, které má vaše společnost vetknuty do pomyslného erbu firemní kultury, musí být jasné a srozumitelné nejen vnějším cílovým skupinám, nýbrž i vašim zaměstnancům. Pak budete obklopeni oddaným týmem, hrdým na svoji společnost a na svou práci. Pomůžeme vám sdílet potřebné informace s lidmi, na jejichž nadšení a loajalitě vaše organizace stojí.

Obsahuje

 • Audit interní komunikace
 • Interní tiskoviny a newsletter
 • Manuály a příručky
 • Akce pro zaměstnance
 • Interní marketing

Produktová komunikace

Každá společnost má obvykle za sebou konkrétní produkt, který nabízí. Ať už je to výrobek, myšlenka či služba, podpoříme jejich vřelé přijetí a adaptaci konkrétními cílovými skupinami i širokou veřejností.

Obsahuje

 • Spuštění produktu na trh
 • Dlouhodobá komunikace produktu cílovým skupinám
 • Press trip
 • Redakční testování
 • Direct mail
 • Guerilla marketing
 • Poradenství
 • Zapojení KOF‘s